Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική!
 
 
 
Ενοικιάσεις κάδων - Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών Λαζής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανακύκλωση Αδρανών Υλικών Λαζής

 

 
Η Εταιρεία Λάζης, από το 2015 έχει ενταχθεί και στον τομέα της ανακύκλωσης αδρανών υλικών. Έχοντας, στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό, τις απαραίτητες άδειες που ορίζει η νομοθεσία και όλα τα απαιτούμενα συμφωνητικά, η διαχείριση των αδρανών υλικών γίνεται με απολύτως Νόμιμο, Ασφαλή και Υπεύθυνο τρόπο.

Η Ανακύκλωση έχει ενσωματωθεί για τα καλά στην ζωή του ανθρώπου και έτσι εμείς συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων. Η αποκομιδή των μπαζών και των απορριμμάτων που δημιουργούνται από εργασίες είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, για αυτό εμείς σας δίνουμε την λύση!!!
 
 
 
Η Εταιρεία μας Λαζής στις Αχαρνές, στην δραστηριοποίηση της με την ανακύκλωση, ασχολείται με αδρανή υλικά που έρχονται από εκσκαφές, ανακαινίσεις αλλά και κατεδαφίσεις και είναι υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία αυτών. Φυσικά με όλες τις άδειες που απαιτούνται για αυτές τις εργασίες.

Τέλος, τα αδρανή υλικά, αφού φθάσουν στην μονάδα μας, από εκεί και μετά επεξεργάζονται, διαχωρίζονται, συλλέγονται και αποθηκεύονται έτσι ώστε θα μεταφερθούν στον τελικό τους προορισμό.
 
 
 
 

Παραλαμβάνουμε:

 
 
 
 
 
Κωδικούς βάση ΑΕΚΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
Περίσσεια χωμάτων από εκσκαφές
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόβλητα ανακαίνισης κατοικιών, καταστημάτων κλπ
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάμικτα απόβλητα κατεδάφισης με πολλές προσμίξεις